ÇALIŞMA KOŞULLARI

(Online Yazarlık Atölyeleri) 

1. Atölye 2 aşamadan oluşur. Toplam 16 haftada 16 oturum gerçekleştirilir. Her oturum, 10’ar dakikalık 2 molayla birlikte, 2,5 saat sürer.

2. Birinci aşama bittikten sonra katılımcı ikinci aşamada “Yaratıcı Yazarlıkta Derinlik” ya da “Oyun ve Senaryo Yazarlığı” atölyelerinden birini seçer. Katılımcı ikinci aşamaya devam eden dönemde ya da ilan edilen herhangi bir dönemde katılabilir. 

3. Katılımcı ikinci aşamayı tamamladıktan sonra, ikinci aşamanın diğer atölyesine de kayıt yaptırabilir.

4. Atölyede, tanıtım sayfasında ilan edilen/ilk çalışmada katılımcılarla paylaşılan konular işlenir. Eğitmen katılımcıların gelişimine göre müfredatta ve çalışma programında kısmen değişiklikler yapabilir.

5. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 kişinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar bu konuda bilgilendirilir.

6. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılar için katılamadığı çalışmaların telafisi yapılır.

7. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Katılımcılar çalışmaya zamanında katılmalıdır.

8. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, hiçbir şekilde ertelenmez.

9. Her aşama için 2 devamsızlık hakkı vardır. Katılımcıların düzenli katılımı verimi artırmaktadır.

10. Katılımcının herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda telafi çalışması yapılmaz. Bu durumda, diğer katılımcılardan, işlenen konuya dair bilgi alarak ya da her çalışma sonunda gönderilen dosyaları inceleyerek bir sonraki çalışmaya hazır katılmalıdır.

11. Katılımcı atölyeye kayıt yaptırarak o aşamadaki kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, atölyeyi yarıda bıraksa bile, 20 saatlik aşama ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

12. Ödeme havale/EFT yoluyla 2 taksit ya da kredi kartına 12 taksit seçeneğiyle yapılabilir.

13. Atölye başlamadan katılımcı ücret iadesi talep ederse, havale/EFT yoluyla ödemelerde ücretin tamamı en geç 2 iş günü içinde; taksitle ödemelerde ise aynı sayıda taksitle ücret iadesi yapılır. Atölye başladıktan sonra herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

14. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve katılımcıların fotoğrafları izin alınmadan kamuoyuna açık alanlarda paylaşılamaz.

15. Her çalışma sonunda eğitmen katılımcılara o gün işlenen konuların pekişmesi için ödev verir. Bu ödevleri yapmak ve sunmak zorunlu değildir. Ödevler bireysel çalışmalardır ve katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcının atölyeden iyi bir şekilde faydalanabilmesi için bu ödevleri düzenli yapması ve çalışma sürecini 5 güne yayması tavsiye edilir.

16. Ödevini grupla paylaşmak isteyen katılımcı çalışma dosyasını, en geç çalışmadan 1 gün önce, PDF formatında göndermelidir. Ödev dosyası direkt WhatsApp grubuna ya da tida@tidasanat.com.tr adresine gönderilebilir. E-posta adresine gönderilen dosyayı eğitmen WhatsApp grubuna yönlendirir. Bu ödevi herkes okur ve çalışma sırasında değerlendirir. Çalışmanın olduğu gün gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

17. Katılım belgesi ikinci aşama tamamlandığında verilir.

18. Katılım belgesi, yeterli devam durumunda; ücretin tamamı ödendiğinde, bitirme projesi (taslak dosyasıyla birlikte) 16. oturuma kadar tamamlandığında katılımcıya gönderilir. Tamamlanmamış dosyalar için eğitmen, en fazla 1 hafta olmak üzere, ek süre verebilir.

19. İki aşama için ödenen ücret 40 saatlik eğitim bedelidir. Atölye tamamlandıktan sonra yapılacak her türlü editörlük, danışmanlık vb. hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

20. İkinci aşamada da bu kurallar geçerlidir.

---

ÇALIŞMA KOŞULLARI

(Çocuklar İçin Online Yaratıcılık Atölyeleri)

1. Atölye 2 aşamadan oluşur. Toplam 24 haftada 24 oturum gerçekleştirilir. Çocukların talebi ve velilerin onayıyla, ikinci aşama bitiminde, ileri seviye bir üçüncü aşama gerçekleştirilebilir.

2. Her çocuk özeldir; her bireyin öğrenme yapısına göre eğitim verilir. Dolayısıyla atölyenin var olan müfredatı ilk 4 haftada çocukların gelişim ihtiyacına göre son halini alır ve veliyle paylaşılır. Eğitmen süreç içinde çocukların gelişimine ve ihtiyaçlarına göre müfredatta kısmen değişiklikler yapabilir.

3. İkinci (ve devam ederse üçüncü) aşamanın müfredatının yapılandırılmasında velilerin talepleri de göz önüne alınır. 

4. Grupta en fazla 12 öğrenci olur. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 öğrencinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir.

5. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatte yapılır. Öğrenciler çalışmaya zamanında katılmalıdır.

6. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, her hafta düzenli yapılır. Teknik sorunlar ya da tatil dönemi olması nedeniyle yapılamayan çalışmaların aşama sonunda telafisi yapılır. 

7. Öğrenci atölyeye kayıt edildiğinde o aşamadaki kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, derse katılamasa ya da atölyeyi yarıda bıraksa bile, veli 12 haftalık aşama ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

8. Öğrenciler tüm çalışmalara katılmalıdır. Her aşamada 2 devamsızlık hakkı vardır. Öğrencinin devamsızlık hakkını kullanması ve herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda ücret iadesi ya da eksik ödeme yapılmaz.

9. 12 haftalık bir aşama ücretinin tamamı, öncelikli olarak, kredi kartına 12 taksit seçeneğiyle ya da tek seferde (%10 indirimle) ödenir. Kredi kartı kullanmayan veliler  EFT/havale ile düzenli ödeme gerçekleştirebilir. Ödeme günleri kayıt sırasında veliye iletilir. Her ay ödeme gününden önce veliye hatırlatma mesajı gönderilir.

10. Ödemeler TİDA’nın ETBİS’e (Ticaret Bakanlığı) kayıtlı resmi satış sitesi Tida Store (www.tidastore.com.tr) üzerinden güvenle yapılır. EFT/havale ile ödemelerde ise veliye banka hesap bilgileri iletilir.

11. Atölye başlamadan veli ücret iadesi talep ederse, havale/EFT yoluyla ödemelerde ücretin tamamı en geç 2 iş günü içinde; taksitle ödemelerde ise aynı sayıda taksitle ücret iadesi yapılır. Atölye başladıktan sonra herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

12. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve öğrencilerin fotoğrafları izin alınmadan kamuoyuna açık alanlarda paylaşılmaz.

13. Katılım belgesi, yeterli devam durumunda ve ücretin tamamı ödendiğinde ikinci (ya da devam ederse üçücü) aşama tamamlandığında verilir.

14. İkinci (ve devam ederse üçüncü) aşamada da bu çalışma koşulları geçerlidir.